Afspraken tussen werkgever en werknemer

Als werknemer is het van belang dat wanneer er iets is dat
je dit met de werkgever kan bespreken. Ook afspraken over werktijden, inhoud,
prestaties en persoonlijke ontwikkeling moet je met de werkgever kunnen
bespreken. Als je vitaliteit
bijvoorbeeld niet goed is en je voelt je niet meer op je gemak op het werk, dan
moet je dit kunnen bespreken met je werkgever wil je tot een goede oplossing
komen. Lukt je dit niet alleen? Dan kan je ook zakelijke
coaching
inschakelen, waarbij je wordt begeleid. Tegenwoordig ervaren
medewerkers al meer ruimte bij hun werkgever om dit aanspreekbaar te maken,
toch benutten erg veel medewerkers deze ruimte nog niet echt en dat is zonde.

Slechts een minderheid van de medewerkers maakt afspraken
waardoor het werk beter kan aansluiten op de persoonlijke leefsituatie. Ook is
het zo dat maar bij een op de vijf bedrijfsorganisaties minstens de helft van
de werknemers zijn arbeidsvoorwaarden kan aanpassen. Er is dan nog wel weinig
ruimte om individuele beloningsafspraken te maken en bijna niemand durft die
afspraken dan ook te maken met zijn werkgever. Aan de samenwerking tussen de
werknemer en de werkgever ligt dit vaak niet, omdat er wel goede gesprekken
over het werk en de ontwikkelingen worden gevoerd. Toch zijn er nog wel
werknemers die zelf kunnen beslissen hoe zij hun werk uitvoeren, zelf de
volgorde bepalen en zelf hun werktempo bepalen. Tijd, plaats en de loon dat
wordt bijna altijd nog bepaald door de baas. Met het nieuwe werken is het wel
zo dat je ook steeds vaker de tijd en de plaats kan bepalen voor je
werkzaamheden. De laatste jaren is er zeker veel veranderd, aangezien je eerst
niet zo gemakkelijk maatwerkafspraken kon maken met je werkgever. Het is dan
ook bijna wel zeker dat er de komende jaren nog veel meer gaat veranderen.